Reglement

- Geldig en origineel paspoort/ ID kaart/ rijbewijs verplicht op verzoek (geen fotokopie).
- Passende kleding is vereist: sportkleding, petjes, zichtbare tatoeages en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.
- Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs.
- Geen toegang aan personen in bezit van wapens en/ of pepperspray.

- Geen toegang aan personen in staat van dronkenschap.
- Jassen, rugzakken, paraplu’s, valhelmen e.d. verplicht af te geven bij de garderobe.

- Club Spotlight kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade van bezoekers.
- Bij wangedrag of geweld wordt het bevoegde gezag gewaarschuwd.
- Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan de toegang voor een bepaalde periode worden geweigerd of ontzegd.
- Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken, Club Spotlight is hier in geen geval verantwoordelijk voor.
-Oordoppen zijn tegen een minimale vergoeding verkrijgbaar aan de muntenkassa.